iptv hotel vmc integra

TERCIARI

HOTELS, RESTAURACIÓ, BOTIGUES, OFICINES…

L’AUTOMATITZACIÓ NO NOMÉS ÉS APTA PER A HABITATGES, SINÓ QUE SE’N PODEN BENEFICIAR ALTRES EDIFICIS COM CENTRES COMERCIALS, BLOCS D’OFICINES, PAVELLONS ESPORTIUS, RESIDÈNCIES, HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, ETC.

ELS SEUS AVANTATGES SÓN TAN GRANS COM REQUEREIXI L’EDIFICI EN CADA CAS, REDUINT EL TEMPS NECESSARI D’UNA INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL. LES MODIFICACIONS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA SÓN RÀPIDES I SENZILLES, I S’ASSEGURA LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DE L’EDIFICI AMB L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA FINAL. AMB L’AUTOMATITZACIÓ S’OPTIMITZA EL MANTENIMENT DE L’EDIFICI I ES POSSIBILITA EL CONTROL I LA GESTIÓ REMOTS DE LES INSTAL·LACIONS PER PART DELS USUARIS O DEL PROPIETARI FINAL.

IPTV

LA IPTV COMPRÈN UN AMPLI VENTALL DE SERVEIS I PRESTACIONS, AIXÍ COM LA INTEGRACIÓ AMB SMART TV, PER OFERIR SOLUCIONS I EXPERIÈNCIES D’ALTA QUALITAT PER ALS USUARIS.

WIFI

EL SISTEMA WIFI ÉS INDISPENSABLE PER AL CONTROL DE L’EDIFICI I L’ÚS QUE EN FACIN ELS USUARIS FINALS, DE MANERA QUE HA D’ESTAR DIMENSIONAT I OFERIR UNA BONA CONNECTIVITAT DES DE TOTS ELS PUNTS QUE HO REQUEREIXIN.

IL·LUMINACIÓ

AMB EL CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ, MITJANÇANT SENSORS O PROGRAMACIÓ, ES PODEN CREAR ESCENES I AMBIENTS DIFERENCIATS GRÀCIES A LA GRADUACIÓ DELS PUNTS DE LLUM.

SO

PODEM GENERAR AMBIENTS MUSICALS PERSONALITZATS PER ZONES DE MANERA SIMPLE I CÒMODA, JA SIGUI AMB CONTROL CENTRALITZAT, FIX, DES D’APP MÒBIL O TABLET.

CLIMA

EL CONTROL DE CLIMA TÉ PER OBJECTIU APORTAR EL MÀXIM CONFORT PER A L’USUARI I, AL MATEIX TEMPS, OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGÈTIC DE L’HABITATGE A TRAVÉS DE LA REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA DELS ESPAIS.