showroom vmc integra

TERCIARI

HOTELS, RESTAURACIÓ, BOTIGUES, OFICINES…

ELS SISTEMES DOMÒTICS NO ESTAN PENSATS NOMÉS PER A HABITATGES PARTICULARS, SINÓ QUE ÉS POSSIBLE I, A MÉS, IMPRESCINDIBLE APROFITAR-NE ELS BENEFICIS PER A ALTRES TIPUS D’EDIFICIS, COM PODER SER CENTRES COMERCIALS, BLOCS D’OFICINES, PAVELLONS ESPORTIUS, RESIDÈNCIES, HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, ETC.

IPTV

ELS SISTEMES DOMÒTICS NO ESTAN PENSATS NOMÉS PER A HABITATGES PARTICULARS, SINÓ QUE ÉS POSSIBLE I, A MÉS, IMPRESCINDIBLE APROFITAR-NE ELS BENEFICIS PER A ALTRES TIPUS D’EDIFICIS, COM PODER SER CENTRES COMERCIALS, BLOCS D'OFICINES, PAVELLONS ESPORTIUS, RESIDÈNCIES, HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, ETC.

WI-FI

L’ÚS D’AQUESTA TECNOLOGIA TÉ UNA FRANJA CADA VEGADA MÉS ÀMPLIA, I ÉS IMPORTANT QUE EL SISTEMA D’UN EDIFICI ESTIGUI DIMENSIONAT PER ASSOLIR LES PRESENTACIONS QUE ES DEMANEN.

IL·LUMINACIÓ

EL CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ PERMET GESTIONAR DE MANERA FÀCIL I DES D'UN SOL PUNT TOTS ELS ELEMENTS LUMÍNICS DE L’HABITATGE. L'USUARI TÉ LA POSSIBILITAT D’AGRUPAR I A LA VEGADA GRADUAR LA INTENSITAT DE DIVERSOS PUNTS DE LLUM DELS ESPAIS DE LA CASA,